Kontakt

Ing. Michal Nikorovič

Švermov rad 88/5
976 81 Podbrezová
Slovenská republika

IČO: 48073156

Číslo živnostenského registra 630-15510, Okresný úrad Brezno

email: michal.nikorovic@gmail.com
telefón: -

Orgán dohľadu: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru